0916475115

Máy điện châm 6 giắc 12 kim

1,600,000

Vừa dùng điện, vừa dùng pin
Vừa châm cứu, vừa mát xa
Châm cứu không cần kim, điều trị bằng mạch điện xung và trị liệu từ trường.
Có thể điều trị kết hợp với châm cứu bằng kim châm thông thường.