0916475115

Máy điện xung cầm tay TENStem eco basic

2,300,000

– Chương trình: Hơn 16 chương trình cụ thể
– Cài đặt: Tất cả các thông số thay đổi được có thể truy cập thông qua nút bấm
– Có 2 kênh đầu ra độc lập phù hợp điều trị với 2 bệnh nhân khác nhau